Paul Valéry

Pjesma nikad nije završena, samo napuštena.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate