Stjepan Radić

Samo živom voljom, u suradnji svih za sve, stvara se sa živima živa povijest jednog naroda.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate