Jean Racine

Bez novca čast je samo bolest.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate