John Stuart Mill

Bolje biti nezadovoljno ljudsko biće nego zadovoljno prase; bolje biti nezadovoljan Sokrat nego zadovoljna budala.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate