Orhan Pamuk

Čovjek se jedino u opasnostima može usredotočiti na život.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate