Nikola Tesla

Čovjek započinje tisuću stvari, a od tih tisuću može biti samo jedna dobra. A od tisuću dobrih samo je jedna ostvarljiva.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate