Nikola Šop

Ovo je groblje živih, ovo je užasno, jer je najgore živjeti, a već biti mrtav.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate