Jeff Bezos

Ako svoj tim ne možeš nahraniti s dvije pizze, znači da je prevelik.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate