Seth Godin

Ili ćete pripovijedati priče koje se šire ili ćete postati beznačajni.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate