Demokrit

Obrazovanost je sretnicima ukras, a nesretnicima utočišće.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate