Susan Sontag

Fotograf nije samo smisao osoba koja bilježi prošlost, ona ju i stvara.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate