Alfred Hitchcock

Sretno oženjen je samo onaj čovjek koji razumije svaku riječ koju njegova žena nije rekla.