Alfred Hitchcock

Sretno oženjen je samo onaj čovjek koji razumije svaku riječ koju njegova žena nije rekla.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate