Sun Tzu

Doznaj koja strana ima čovječnu vlast, a koja okrutnu – i znat ćeš pobjednika.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate