Permenid

Osjetila nas varaju, ali razum otkriva istinu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate