Alphonse Karr

Sloboda svakog ima za ograničenje slobodu drugih.