Rainer Maria Rilke

Jedino putovanje je ono u unutar nas samih.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate