Latinske poslovice i izreke

Animus meminisse horret.
- Duša se ježi i na pomisao.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate