Aristotel

Pogriješiti se može na više načina, ispraviti pogrešku samo na jedan.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate