George Bernard Shaw

Inteligencija je najpravednije raspoređena stvar na svijetu – nitko se ne žali da je ima malo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate