Euripid

Nikada se nemoj umoriti u davanju domovini.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate