Robert Altman

Igrati na sigurno je isto kao i ne igrati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate