Rocky Balboa

Nije važno koliko jako možeš udariti, važno je koliko jaki udarac možeš primiti i nastaviti ići dalje.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate