Oscar Wilde

Jedina razlika između sveca i grješnika je u tome da svaki svetac ima prošlost, a svaki grješnik budućnost.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate