Konfucije

Kada težiš dobrom, ljudi će biti dobri. Vrline vladara su poput vjetra, vrline naroda su poput trave. Trava se podvija pod vjetrom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate