George Robert Bach

Bijes ne može biti neiskren.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate