Winston Churchill

Ako smo ujedinjeni, ništa nije nemoguće. Ako smo podijeljeni, propast ćemo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate