Slavoj Žižek

Ne činiti ništa ponekad je najnasilnije što možemo učiniti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate