Béla Hamvas

Čovjek može biti potpun ako je potpun i onaj s kojim je zajedno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate