Washington Allston

Umjetničko djelo nikad ne prosuđuj prema manama.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate