Baltazar Gracian

Velik je onaj koji se nikad ne prepušta prolaznim dojmovima.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate