Stanislav Jerzy Lec

Ne moraju puno govoriti oni koji mogu naređivati gestom.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate