Konfucije

Što se državom bolje upravlja, to manje vladarskih dužnosti pada na vrhovnog vladara. U perfektno uređenoj državi car caruje, ali nema potrebe da vlada – vladanjem i upravljanjem rukovode visoko kompetentni funkcionari.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate