Alojzije Stepinac

Protuslovlje je vjerovati u Boga i biti pesimist.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate