Herbert George Wells

Moderno doba je dramatična utrka između katastrofe i obrazovanja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate