Gary Cooper

Jedini moj životni uspjeh na kojeg sam istinski ponosan su prijatelji koje sam stekao.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate