Abdulhak Šinasi Hisar

Civilizacije su, kao i ljudi, prolazne. Znamo da se one koje su proživjele svoje doba neće vratiti, jednako kao ni ljudi.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate