Alojzije Stepinac

Nema važnije zadaće u životu pojedinca negoli vlastita duhovna izgradnja.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate