Sun Tzu

Vrijeme koje se troši na izviđanje nije bačeno.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate