Pitagora

Svemu treba pronaći mjeru.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate