Samuel Taylor Coleridge

Bolna je čovjekova spoznaja ako na kraju života uvidi da se uzalud borio.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate