Benjamin Disraeli

Sve dolazi ako čovjek hoće čekati.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate