Tukidid

Neznanje je majka drskosti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate