Slavoj Žižek

Pripadnost društvu uključuje paradoksalnu točku u kojoj je svakome od nas naređeno da slobodno izabere ono što nam je ionako već nametnuto.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate