Ivo Andrić

Dobrota je na ovome svijetu golo siroče.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate