Antoine de Saint-Exupéry

Darivanje je vrsta mosta iznad ponora tvoje usamljenosti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate