Homer

Zaslužuje prezir onaj koji jedno govori, a drugo skriva u srcu.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate