Gustave Flaubert

Čitajte da biste živjeli.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate