Carlos Ruiz Zafon

Pred mrtvačkim odrom svi vidimo samo dobro i ono što želimo vidjeti.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate