Demokrit

Malena dobročinstva veoma su velika za one koji ih dobivaju u pravi čas.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate