Aristotel

Nema tako velika uma s kojim nije pomiješano ludilo.

Odabrane izreke i citati

Pogledaj sve izreke i citate